Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Llei de Transparència

Som Barcelona Comerç, entitat sense afany de lucre. La nostra missió és construir projectes de desenvolupament pel comerç urbà de Barcelona i, especialment, pel comerç de proximitat de la ciutat, representat pels nostres 24 eixos comercials associats

Valors com la integració, la comunicació entre persones i la transparència són el nostre llibre de ruta. I com a tal, fer saber l’origen dels nostres recursos i els projectes que, gràcies a aquests, posem marxa, és la nostra màxima .

Compromesos, per tant, amb aquests valors i atenent a l’acompliment de la llei de transparència (Llei 19/2014), del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, posem a disposició de la ciutadania el detall de la nostra activitat.

  • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
  • Generalitat de Catalunya
  • Cambra de Comerç de Barcelona