Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Llei de Transparència

Som Barcelona Comerç, entitat sense afany de lucre que té com a missió promocionar projectes i activitats orientades a afavorir el ple desenvolupament del comerç urbà de Barcelona i, especialment, el dels seus Eixos Comercials, en els ordres social, econòmic i cultural.

Com a tal, valors com la integració, la comunicació entre persones i la transparència són el nostre principal motor i entenem com a deure fer saber l’orígen dels nostres recursos i els projectes que, gràcies a aquests, podem posar en marxa.

Compromesos, per tant, amb aquests valors i atenent a l’acompliment de la llei de transparència (Llei 19/2014), del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, posem a disposició de la ciutadania el detall de la nostra activitat.

  • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
  • Generalitat de Catalunya
  • Cambra de Comerç de Barcelona