Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Objectius

Objectius fonamentals

L'objecte i finalitats de lBarcelona Comerç són:

 • La promoció de tota mena de projectes i activitats orientades a afavorir el ple desenvolupament dels comerç urbà en els ordres social, econòmic i cultural.
 • El suport a totes aquelles iniciatives que, sorgides dels Eixos Comercials de Barcelona, requereixin d'un impuls per poder-se dur a terme en condicions òptimes.
 • El suport, així mateix, a aquelles iniciatives que tot i ser promogudes per altres col•lectius o associacions, siguin coincidents amb l'objecte i finalitats de l'entitat.

Es tracta, en general, d'un objecte i finalitats amplis, oberts a donar suport i a integrar el treball d'altres fundacions, entitats i agents amb els que Barcelona Comerç comparteixi finalitats.

Objectius globals
 • Promoure de la forma més intensa possible la idea de la necessitat de treballar per mantenir i ampliar l’esperit d’una ciutat on són indestriables l’oci, la cultura, el turisme i el comerç.
 • Promoure debats i estudis sobre urbanisme comercial, com una de les eines més importants per al desenvolupament sòcio-urbanístic de les ciutats.
 • Campanyes d’estímul de vocacions professionals i empresarials en el món del comerç.
 • Obrir debats compromesos sobre els temes de mobilitat: la interior (com hem d’arribar als Eixos?) i la exterior (cal sortir de la ciutat per comprar?)
 • Promoure un millor nivell de relació, per tal de millorar l’entesa entre el comerç i el seu entorn humà.
 • Potenciar el coneixement de les peculiaritats dels barris que configuren els entorns dels Eixos.
 • Promoure la creació d’un nou concepte, les Àrees de Desenvolupament Econòmic (Ades) que, a imatge dels Bid’s canadencs, permetin la constitució de societats de desenvolupament i gestió d’àrees econòmiques urbanes potents, basades en la força econòmica i relacional del comerç urbà.
 • Realitzar estudis sobre els efectes que produirà la Lau en el teixit urbà si no es busquen sortides vàlides, abans de que acabi un termini ja no tan llunyà (2014).
 • Promoure un espai europeu col•lectiu del comerç urbà, que permeti la reflexió, l’intercanvi d’experiències i la participació en la necessària defensa d’aquest comerç en els organismes comunitaris.

Fruit d’aquesta inquietud, Barcelona Comerç ha contribuït a crear, conjuntament amb entitats representants del comerç de França, Itàlia, Bèlgica, Luxemburg i Portugal, una Federació europea, Vitrines d’Europe, que trasllada aquestes inquietuds de defensa dels comerç urbà a nivell europeu i que intenta, per mitjà de reunions, jornades i col•loquis, assentar les bases de la necessitat de conservació i, en el seu cas, de recuperació de la ciutat europea com a base de la nostra societat: una ciutat compacta, acollidora i centre de totes les activitats: un espai social on viure, treballar, comprar i millorar socialment i cultural sigui possible.

La seu social de la Federació Vitrines d’Europe és a Barcelona i Barcelona Comerç és la responsable de la seva secretaria.

 • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
 • Generalitat de Catalunya
 • Cambra de Comerç de Barcelona