Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Noticies

Petició del comerç de mesures urgents i extraordinàries COVID19

publica Barcelona Comerç  ·  14, març 2020  ·  0 comentaris
Imprimir

 

Barcelona Comerç, després de conèixer la implantació de l'Estat d'Alarma per part del Govern de l'Estat, ahir dissabte 14 de març (recordem: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), sol·licita mesures urgents i extraordinàries per fer front a la suspensió de l'activitat comercial.

La situació d'excepcionalitat econòmica pel COVID-19 exigeix una resposta àmplia des de les institucions nacionals i des de la UE. És necessari posar en marxa mecanismes útils i ràpids que garanteixin la liquiditat a les empreses, especialment a les petites i mitjanes i als autònoms, per evitar la seva fallida immediata i que puguin mantenir l'activitat protegint l'ocupació. És per tot plegat que Barcelona Comerç, tot esperant les mesures del Govern i representant al comerç local, insisteix en la necessitat de mesures extraordinàries:

1.- ASSEGURAR LA LIQUIDITAT DE LES EMPRESES:
Davant la falta de liquiditat provocada per la inactivitat, demanem que es suspengui l'obligació de pagament de les cotitzacions per part de l'empresa, i que es contempli l'accés dels treballadors a la protecció per desocupació sense exigir període de carència i sense perjudici del reconeixement de futures prestacions per desocupació.
Es requereixen mesures urgents d'índole laboral, com es recull en l'acord subscrit entre empresaris i sindicats, especialment la simplificació i agilitació dels procediments en els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTEs) amb efecte retroactiu i el reconeixement en situacions com l'actual estat d'alarma d'una força major per a la seva presentació

2.- TAXES I IMPOSTOS
Moratòria o anul·lació de qualsevol taxa o impost previstos

3.- AUTÒNOMS:
Es requereix la suspensió de les cotitzacions socials, l'abonament de les baixes des del primer dia i l'articulació d'una prestació per cessament a càrrec d'un fons extraordinari.

4.- CRÈDIT:
És absolutament necessari i urgent posar en marxa una línia d'avals públics suficient que faciliti l'accés al crèdit per part de les empreses, especialment de pimes i autònoms.

 5.- PAGAMENTS TRIBUTARIS:
Ajornaments i fraccionaments de pagaments de forma automàtica i sense interessos per un termini suficient per a tots els pagaments tributaris que hagin de realitzar les empreses que pateixin de manera significativa una caiguda en els seus ingressos o un increment de les despeses en 2020 pel COVID-19. 

6.- DEVOLUCIONS TRIBUTÀRIES: 
Sol·licitem que s'accelerin les devolucions tributàries pendents.

7.- PAGAMENTS A PROVEÏDORS
Demanem establir moratòries en els actuals terminis que fixa la llei.

8.- PAGAMENTS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ALS SEUS PROVEÏDORS
Demanem a les Administracions Públiques que abonin immediatament als seus proveïdors les factures pendents i les que rebin, sense esgotar els terminis que fixa la Llei de morositat.

9.- DESPESES FIXES
Acordar una moratòria per als pagaments de lloguers i hipoteques de locals comercials i facilitar la reestructuració d'altres despeses com el pagament de subministrament o les despeses financeres.

Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns, pares i mares, familiars i companys. Per responsabilitat, per generositat i per solidaritat us preguem que seguiu totes les indicacions dictades per a la contenció de l'expansió de la pandèmia provocada pel Covid19.

Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

 


Fitxers relacionats:
Comentaris:Hi han 0 comentaris disponibles.

En Portada

  • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
  • Generalitat de Catalunya
  • Cambra de Comerç de Barcelona