Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Noticies

Neteja i Gestió de Residus

publica Barcelona Comerç  ·  22, desembre 2009  ·  0 comentaris
Imprimir

La nova contracta de Neteja es una aposta municipal en la neteja de Barcelona, amb l’increment del servei i optimització dels recursos, una incentivació de la recollida selectiva en cinc fraccions a tota la ciutat, la incorporació de nous contenidors, el desplegament de la recollida orgànica a tota la ciutat, la concepció global del servei de neteja de l’espai públic i la gestió de residus, l’ambientalització dels serveis: extensió d’energies més sostenibles, us d’aigua freàtica pel baldeig, etc. i la implantació de campanyes de sensibilització ciutadana.

Els serveis inclosos son la neteja de la via pública, de les zones verdes integrades en l’espai urbà, de les platges, la integració del buidat i manteniment de les papereres, la recollida de residus dels domicilis inclusa la pneumàtica, la recollida de residus als comerços i als mercats i la de mobles.

L’inici de la implantació de la nova contracta es fa a partir del dia 2 de novembre de 2009, i hi ha dos punts importants a tenir en compte: les necessitats d’un temps d’implantació i d’adaptació i l’adaptabilitat i flexibilitat dels serveis a les noves necessitats. L’import d’adjudicació es de 1.994 milions d’€ i te una durada de 8 anys, des de l’1 d novembre de 2009 fins el 31 d’octubre de 2017.

Aquesta nova contracta te novetats al servei de les persones, com l’increment de la neteja viària, els contenidors adaptats per a tothom i els contenidors més propers. També es més respectuosa amb el medi ambient, com l’increment de la recollida selectiva, l’extensió de la recollida orgànica a tota la ciutat i els mitjans més sostenibles en emissions, soroll i en la utilització d’aigua. També hi ha un increment en les persones i la maquinària dedicades a la neteja per tenir un estat de netedat superior, i una recollida més eficient gràcies a la innovació tecnològica.

Els aspectes claus en la neteja de la nova contracta, es l’equitat en la neteja dels carrer, dependents dels seus usos, l’augment mitjà de la freqüència de neteja bàsica de 5 a 6 cops per setmana, més eficiència i més qualitat gràcies a la mecanització, per a fer front a imprevistos, es crea un servei de neteja immediata i altres serveis complementaris específics a les necessitats de la zona: neteja de taques, pla caiguda de fulla, neteja al voltant dels contenidors, etc.

Fitxers relacionats:
Comentaris:Hi han 0 comentaris disponibles.

En Portada

  • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
  • Generalitat de Catalunya
  • Cambra de Comerç de Barcelona