Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Noticies

Incentius al sector comercial i de serveis

publica Barcelona Comerç  ·  23, setembre 2011  ·  0 comentaris
Imprimir

El Departament d'Empresa i Ocupació posa en marxa una línia d'incentius de suport al sector comercial i de serveis
• El Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, ha posat en marxa els programes d’ajuts i incentius per impulsar la competitivitat i la cooperació empresarial en l’àmbit del comerç i de serveis, l’activitat firal, l’artesania i la moda.
• Per primera vegada, es donarà suport per a la compra, lloguer i concessió de locals buits, amb l’objectiu d’evitar el trencament del mix comercial dels carrers comercials dels municipis.
• També es contemplen incentius per minimitzar l’impacte negatiu de l’execució d’obres civils de llarga durada en els comerços, i les possibles pèrdues econòmiques.
• Una altra novetat, són les mesures de suport al comerç dels municipis de menys de 1.500 habitants. L’objectiu és potenciar l’activitat comercial a les zones rurals, tant per la seva funció social d’abastiment bàsic de la població, com pel foment de les economies locals.

La Generalitat ha posat en marxa una nova línia d’incentius adreçada a impulsar la competitivitat i la cooperació empresarial en el comerç i els serveis. En total, aquesta primera convocatòria d’incentius comptarà amb una dotació de 9 milions d’euros destinats a la millora de la competitivitat del comerç i dels serveis, i d’un model de comerç basat en la cooperació empresarial. Per primera vegada, s’incorporen mesures adreçades a mantenir la cohesió del teixit comercial urbà, i també a minimitzar els efectes econòmics produïts per obres civils de llarga durada, a més de mesures de suport al comerç de les zones rurals de menys de 1.500 habitants.

Les actuacions previstes en la convocatòria –DOGC 5946, de 22/08/11– tenen com a objectius estratègics la consolidació del comerç urbà de proximitat i, el foment de la cooperació empresarial. En aquest sentit, es prioritzaran actuacions mancomunades de gestió i promoció, i també d’acompanyament i orientació a les empreses.

Per altra banda, es potenciaran les actuacions col•lectives que afavoreixin l’agrupament associatiu del comerç català, així com la modernització i professionalització de l’estructura i gestió interna de les associacions. L’objectiu és impulsar la promoció i comunicació de l’oferta comercial, i la millora dels serveis adreçats al consumidor final.

El pla d’incentius s’articula a través de 4 línies d’actuació: individuals, individuals i col•lectius, col•lectius i ens locals i; individuals, col•lectius i ens locals.

En relació a l’àmbit de suport individual, el programa contempla incentius per a les següents actuacions:

-Reformes de locals comercials i de serveis, amb especial atenció als municipis de menys de 1.500 habitants, un 50% de la inversió.

-Millora i modernització de tallers d’artesania moda i obradors de comerç, un 50% de la inversió.

-Pèrdues de vendes per l’execució d’obres civils de llarga durada en el comerç, una dotació única de 1.000 euros per establiment.

-Edició de material audiovisual per a la promoció de l’activitat artesanal, fins a un 50% de la inversió.

Pel que fa al suport d’actuacions individuals i col•lectives, es preveuen les següents línies d’incentius:

-Compra, lloguer i concessions de locals buits. Aquesta mesura va adreçada fonamentalment a subvencionar despeses generades per a la compra, lloguer i concessió de locals buits; pel lloguer i obertura; per despeses generades per a drets d’ús i obertura i; despeses generades per la concessió administrativa i/o obertura. Aquestes actuacions tindran una subvenció de 1.500 euros per establiment.
-Acompanyament empresarial: actuacions d’orientació i acompanyament a les empreses, i a despeses generades per l’assessorament extern pel disseny i implementació de millores de gestió. Fins al 50% de la inversió.
-Participació en fires d’àmbit professional, multisectorial o monogràfiques, dins l’àmbit català i també a fires de fora de Catalunya
-Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial: actuacions de dinamització d’associacions territorials on s’inclogui un motor comercial com, per exemple, un mercat municipal, També per a les que incloguin un pla d’actuacions turístiques, amb un 50% de la inversió, en ambdós supòsits.
-Prestació de serveis associats, un 50% de la inversió.
-Suport a l’estructura de gestió interna. Es contemplen diferents actuacions de suport a l’estructura, d’un 50% de la inversió.
-Promoció de l’oferta comercial. Per actuacions de promoció i comunicació comercial i treballs en xarxa, el 50% de la inversió.
-Per a l’agrupació associativa supramunicipal. Per a la implementació d’accions que incrementin l’eficiència de recursos, el 50% de la inversió.

En relació a les actuacions de col•lectius i ens locals, es contemplen diferents programes de suport a la realització d’estudis per la implementació d’aparcaments col•lectius. També contempla el suport a projectes de senyalització dels mercats de marxants, d’un 50% de la inversió, en ambdós casos.

D’altra banda, la Generalitat també vol incentivar a través d’aquesta línia d’ajuts l’organització de fires monogràfiques d’artesania, fins a un 50% de la inversió, així com programa d’incentius adreçat al foment de l’activitat firal.

El termini per a la presentació de sol•licituds finalitzarà el proper 11 d’octubre. Les bases de la convocatòria es poden consultar al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) www.ccam.cat.

Comentaris:Hi han 0 comentaris disponibles.

En Portada

  • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
  • Generalitat de Catalunya
  • Cambra de Comerç de Barcelona