Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Noticies

Festes oficials de Catalunya per al 2013

publica Barcelona Comerç  ·  3, juliol 2012  ·  0 comentaris
Imprimir

El passat 28 de juny va aparèixer publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre EMO/185/2012 de 22 de juny del Departament d’Empresa i Ocupació, per les quals establia les festes oficials de Catalunya per a 2.013, quedant de la següent manera:

• 1 de gener (Any Nou)
• 29 de març (Divendres Sant)
• 1 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
• 1 de maig (Festa del Treball)
• 24 de juny (Sant Joan)
• 15 d’agost (L’Assumpció)
• 11 de setembre (Diada de Catalunya)
• 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
• 1 de novembre (Tots Sants)
• 6 de desembre (Dia de la Constitució)
• 25 de desembre (Nadal)
• 26 de desembre (Sant Esteve)

A més de les detallades, es fixaran, mitjançant una ordre del Departament d’Empresa i Ocupació, dos festes locals retribuïdes i no recuperables, a proposta dels minicipis respectius.
Segon la Legislació Vigent sobre Calendari Laborals, les empreses estan obligades a confeccionar el seu Quadre Horari i Calendari de festes dintre dels primers mesos de l’any o el que estigui establert en el Conveni Col•lectiu aplicable segons els sector, el qual serà signat per l’empresa i el representant dels treballadors o en el seu cas pel Comité d’Empresa. Aquest Quadre Horari haurà d’estar en un lloc visible, com pot ser el tauló d’anuncis del personal, i a disposició de la Inspecció de Treball.

Comentaris:Hi han 0 comentaris disponibles.

En Portada

  • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
  • Generalitat de Catalunya
  • Cambra de Comerç de Barcelona